Author Archives: admin

Прахосмукачка с или без торба?

Изборът между прахосмукачка с торба и прахосмукачка без торба зависи от няколко фактора, включително вашите нужди, предпочитания и бюджет. И двата вида имат своите предимства и недостатъци. Ето детайлен преглед на плюсовете и минусите на двата типа: Прахосмукачки с торба Предимства: По-добро филтриране Хигиенично изхвърляне: Торбите запечатват праха и мръсотията, което предотвратява повторно излизане на […]

Perhapsσως μία από τις πιο χρησιμοποιημένες συσκευές στο σπίτι είναι η ηλεκτρική σκούπα

Може би един от най-използваните електроуреди в дома е прахосмукачката

Perhapsσως μία από τις πιο χρησιμοποιημένες συσκευές στο σπίτι είναι η ηλεκτρική σκούπα Είναι αυτή η συσκευή, χάρη στην οποία το σπίτι μας λάμπει με καθαρότητα. Διαφορετικοί τύποι ηλεκτρικών σκουπών έχουν επίσης διαφορετικά αναλώσιμα. Για παράδειγμα, οι ηλεκτρικές σκούπες με σακούλες χρειάζονται σακούλες για να συλλέγουν τα σκουπίδια και τη σκόνη. Αλλά οι συνηθισμένες τσάντες […]

Poate că unul dintre cele mai utilizate aparate din casă este aspiratorul

Може би един от най-използваните електроуреди в дома е прахосмукачката

Poate că unul dintre cele mai utilizate aparate din casă este aspiratorul Este acest aparat, datorită căruia casa noastră strălucește cu puritate. Diferite tipuri de aspiratoare au, de asemenea, consumabile diferite. De exemplu, aspiratoarele cu pungi au nevoie de pungi în care să colecteze gunoiul și praful. Dar pungile obișnuite se umple și se rup […]

It can be only one of the most used appliances in the home is the vacuum cleaner

Може би един от най-използваните електроуреди в дома е прахосмукачката

It can be only one of the most used appliances in the home is the vacuum cleaner It is this appliance, thanks to which our home shines with purity. Different types of vacuum cleaners also have different consumables. For example, vacuum cleaners with bags need bags in which to collect garbage and dust. But ordinary […]

Може би един от най-използваните електроуреди в дома е прахосмукачката

Прахосмукачка IPC-GP1-16ECOA

Може би един от най-използваните електроуреди в дома е прахосмукачката Тя е този електроуред, благодарение на който нашият дом свети от чистота. Различните видове прахосмукачки имат и различни консумативи. Например прахосмукачките с торбички, имат нужда от торбички в които да се събира боклука и праха. Но обикновените торби много бързо се напълват и се късат, […]

Η ηλεκτρική σκούπα ή πώς να κάνουμε το σπίτι μας να λάμπει από καθαριότητα

Прахосмучаката или как домът ни да свети от чистота

Η ηλεκτρική σκούπα ή πώς να κάνουμε το σπίτι μας να λάμπει από καθαριότητα Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τύποι ηλεκτρικών σκουπών. Ο τύπος τους καθορίζεται από την προοριζόμενη χρήση τους. Υπάρχουν οικιακές ηλεκτρικές σκούπες, εργάσιμες, βιομηχανικές, επαγγελματικές, χειροκίνητες και, τέλος, η δημοτικότητα – οι ηλεκτρικές σκούπες ρομπότ. Ο καθένας έχει ένα στο σπίτι του. Αυτές οι […]

Aspiratorul sau cum să ne facem casa să strălucească cu curățenie

Прахосмучаката или как домът ни да свети от чистота

Aspiratorul sau cum să ne facem casa să strălucească cu curățenie Există multe tipuri diferite de aspiratoare. Tipul lor este determinat de utilizarea intenționată. Există aspiratoare casnice, de lucru, industriale, profesionale, manuale și nu în ultimul rând, popularitatea câștigând – aspiratoare robotizate. Toată lumea are una acasă. Aceste aparate pot funcționa colectând gunoiul pe un […]

The vacuum cleaner or how to make our home shine with cleanliness

Прахосмучаката или как домът ни да свети от чистота

The vacuum cleaner or how to make our home shine with cleanliness There are many different types of vacuum cleaners. Their type is determined by their intended use. There are home vacuum cleaners, working, industrial, professional, manual and last but not least, the gaining popularity – robot vacuum cleaners. Everyone has one in their home. […]

Прахосмучаката или как домът ни да свети от чистота

Прахосмучаката или как домът ни да свети от чистота

Прахосмучаката или как домът ни да свети от чистота Има много различни видове прахосмукачки. Техния вид се определя от предназначението им за експлоатация. Има домашни прахосмукачки, работни, промишлени, професионални, ръчни и не на последно място , набиращите популярност –прахосмукачки роботи. Всеки в дома си има една такава. Тези уреди, могат да работят, като събират боклука […]

Η ηλεκτρική σκούπα είναι ο ευκολότερος τρόπος για να καθαρίσετε το σπίτι σας.

Прахосмукачката е най-лесният начин да почистваме дома си.

Η ηλεκτρική σκούπα είναι ο ευκολότερος τρόπος για να καθαρίσετε το σπίτι σας. Με την ηλεκτρική σκούπα μπορούμε να καθαρίσουμε το πάτωμα, τη σκόνη, τα έπιπλα, τον καναπέ, τον καναπέ και όλα τα άλλα μέρη του σπιτιού μας. Με την ηλεκτρική σκούπα διατηρούμε τον καθαρό αέρα και βοηθάμε το σπίτι μας να λάμπει με καθαριότητα. […]