Отидете на страницата ни за Търсене за да намерите торбичка за вашата прахосмукачка.

Торбички за прахосмукачки UB 6

Цена:6,50 лв

Торбички за прахосмукачка марка VACBAG, код UB 6, 3 броя в опаковка + филтър. 
 

Торбата е подходяща за следните марки прахосмукачки:

Bosch
Siemens
Privileg

Kärcher
Ufesa
si altele.

Вижте дали има вашият модел прахосмукачка.

Торба за прахосмукачка от трислоен, нетъкан текстил с висока въздухопропускливост и здравина. Качествата на материала позволяват по-пълно оползотворяване на обема й, като същевременно се използва пълната мощност на прахосмукачката.

Bosch Solida - Serie 102.792 VS 07G0000...9999
80010 Solitaire - Serie 103.042 VS 10000...10999
Animeaux Speedy - Serie 106.722 VS 32A00...33A99
BBS 1000...1199 Casa Terrossa - Serie 106.824 VS 32B00...33B99
BBS 2000...2299 Alpha/Natura            :  Typ D, E, F 119.973 VS 32K00...32K99
BBS 2400...2999            :  Typ G 191.221 VS 42A00...44A99
BBS 5000...5999 Optima            :  Typ G XL 191.830 VS 42B00...44B99
BBS 6000...6309 Activa            :  Typ H 246.061 VS 50000...59999
BBS 6310...6399 Conti 337.651 VS 50A00...59A99
BBS 6400...6999 Talento VC-703 350.294 VS 50B00...59B99
BBS 7000..7999 Compacta De Sina 381.291 VS 50C00...59C99
BBS 8000...8999 Perfecta Hippo 414.004 VS 50D00...59D99
BBZ 22 AF VC 202 476.308 VS 50E00...59E99
BBZ 24 AF Entronic 517.649 VS 50KA000...59KA999
BBZ 50 AF VC-201 545.961 VS 60A00...62A99
BBZ 51 AFG Hanseatic 612.357 VS 60A00...62A99
BBZ 52 AFBC 476 122 679.045 VS 63A00
BBZ 52 AFG 476 468 693.628 VS 63A01...63A06
BBZ 52 AFGXL 854 237 929.661 VS 63A07
BBZ 6 AF 1 Super electronic Compact Clean 3 VS 63A08...63A09
BBZ 8 AF 1 Kärcher Propilo VS 63A10...63A99
BSA 000KA...999KA 6.414-824 VS5PT02... 08 Serie VS 69000...69999
BSA 2000...3999 Sphera VC 5000...5999 VS5PT15 VS 70000...71999
BSC 1000...1999 Casa VCS 200 Protos VS 70A00...79A99
BSD 0000...9999 Sphera Krups P 5 Serie VS 70B00...79B99
BSD 1000…1999 Casa 923 Solida 1400 W VS 70C00...79C99
BSD 2000…2999 Natura 935 Solida 1500 W VS 70D00...79D99
BSF 1000...1999 Ultra 915...919 U1VSB 60011/621 VS 90A0000...99A9999
BSG 2000 Aquaera 927...930 VSB 6...            :  Typ D
BSG 4000...4999 Terrossa Compact plus VSPR 5018            :  Typ E
BSG 60000...69999 Logo Privileg/Quelle VSPR 5081            :  Typ F
BSG 70000...79999 Formula 063.872 Severin            :  Typ G
Compacta - Serie 065.095 BR 7932            :  Typ G, XL
Control - Serie 065.651 BR 7934            :  Typ H
Formula - Serie 065.812 BR 7936            :  VZ 51 AFG
Junior C600 065.992 BR 7937            :  VZ 51 AFG 1
Maximo Luxe Serie 066.952 SB 9026            :  VZ 52 AFEFD
Mobility - Serie 066.992 SB 9028            :  VZ 52 AFG 1
Nova Serie 067.399 Siemens            :  VZ 92 G 34/44
Parquet - Serie 068.975 Dino            :  VZ 92 H 61
Perfecta - serie 068.977 Edition 150 UFESA
Powergame 069.581 Green Energy (ohne Korb) AC 5500, 5518
Powermax BBS 6317 069.880 Junior 600 (ohne Korb) AT 4211
Pro Animeaux 100.983 Super E AT 4212
Pro Hygiene 101.144 Super M AT 4217
Pro Parquet 102.004 Super XS dino AT 4218
Pro Silence 102.121 Super XXS dino  
Silence 1300 102.710 VS 04G0000...9999  
Silver Edition 102.722 VS 06G0000...9999  
Bosch80010
BoschAnimeaux
BoschBBS 1000...1199 Casa
BoschBBS 2000...2299 Alpha/Natura
BoschBBS 2400...2999
BoschBBS 5000...5999 Optima
BoschBBS 6000...6309 Activa
BoschBBS 6310...6399
BoschBBS 6400...6999
BoschBBS 7000..7999 Compacta
BoschBBS 8000...8999 Perfecta
BoschBBZ 22 AF
BoschBBZ 24 AF
BoschBBZ 50 AF
BoschBBZ 51 AFG
BoschBBZ 52 AFBC
BoschBBZ 52 AFG
BoschBBZ 52 AFGXL
BoschBBZ 6 AF 1
BoschBBZ 8 AF 1
BoschBSA 000KA...999KA
BoschBSA 2000...3999 Sphera
BoschBSC 1000...1999 Casa
BoschBSD 0000...9999 Sphera
BoschBSD 1000…1999 Casa
BoschBSD 2000…2999 Natura
BoschBSF 1000...1999 Ultra
BoschBSG 2000 Aquaera
BoschBSG 4000...4999 Terrossa
BoschBSG 60000...69999 Logo
BoschBSG 61800
BoschBSG 62400
BoschBSG 70000...79999 Formula
BoschBSGL 31232
BoschBSGL 3200
BoschBSGL 32000;32015
BoschBSGL 32115
BoschBSGL 32500
BoschBSGL 32510
BoschBSGL2 MOVE1
BoschBSGL2 MOVE3
BoschCompacta - Serie
BoschControl - Serie
BoschFormula - Serie
BoschFree-e; Bionic; ProPower BSGL 30000 .. 59999
BoschGL 30
BoschJunior C600
BoschMaxima BBS 23.., BBS3…, BBS 4000 .. 4999
BoschMaximo Luxe Serie
BoschMobility - Serie
BoschNova Serie
BoschParquet - Serie
BoschPerfecta - serie
BoschPowergame
BoschPowermax BBS 6317
BoschPro Animeaux
BoschPro Hygiene
BoschPro Parquet
BoschPro Silence
BoschSilence 1300
BoschSilver Edition
BoschSolida - Serie
BoschSolitaire - Serie
BoschSpeedy - Serie
BoschTerrossa - Serie
BoschTyp D, E, F
BoschTyp G
BoschTyp G XL
BoschTyp H
ContiTalento VC-703
De SinaHippo
De SinaVC 202
EntronicVC-201
GirmiAP 24 , 27, 40
GirmiAP-50
Hanseatic476122
Hanseatic476468
Hanseatic854237
HanseaticSuper electronic
Krups805
Krups900,902..908
Krups915...919
Krups923
Krups926
Krups927...930
Krups935
KrupsCompact plus
Kärcher6.414-824
KärcherVC 5000...5999
KärcherVC 6000- 6200
KärcherVC 6000...6999
KärcherVCS 200
Privileg/Quelle063.872
Privileg/Quelle065.095
Privileg/Quelle065.651
Privileg/Quelle065.812
Privileg/Quelle065.992
Privileg/Quelle066.952
Privileg/Quelle066.992
Privileg/Quelle067.399
Privileg/Quelle068.975
Privileg/Quelle068.977
Privileg/Quelle069.581
Privileg/Quelle069.880
Privileg/Quelle100.983
Privileg/Quelle101.144
Privileg/Quelle102.004
Privileg/Quelle102.121
Privileg/Quelle102.710
Privileg/Quelle102.722
Privileg/Quelle102.792
Privileg/Quelle103.042
Privileg/Quelle106.722
Privileg/Quelle106.824
Privileg/Quelle119.973
Privileg/Quelle191.221
Privileg/Quelle191.830
Privileg/Quelle246.061
Privileg/Quelle337.651
Privileg/Quelle350.294
Privileg/Quelle381.291
Privileg/Quelle414.004
Privileg/Quelle476.308
Privileg/Quelle517.649
Privileg/Quelle545.961
Privileg/Quelle612.357
Privileg/Quelle679.045
Privileg/Quelle693.628
Privileg/Quelle929.661
Privileg/QuelleCompact Clean 3
PropiloVS5PT02... 08 Serie
PropiloVS5PT15
ProtosP 5 Serie
ProtosSolida 1400 W
ProtosSolida 1500 W
ProtosU1VSB 60011/621
ProtosVSB 6...
ProtosVSPR 5018
ProtosVSPR 5081
SeverinBR 7932
SeverinBR 7934
SeverinBR 7936
SeverinBR 7937
SeverinSB 9026
SeverinSB 9028
SiemensDino
SiemensEdition 150
SiemensGreen Energy (ohne Korb)
SiemensJunior 600 (ohne Korb)
SiemensSYNCHROPOWER
SiemensSuper E
SiemensSuper M
SiemensSuper XS dino
SiemensSuper XXS dino
SiemensTechno Power-bag VZ51AFG, VZ52AFG, VZ52AFEFD, VZ92G34/44, VZ92H61
SiemensTyp D
SiemensTyp E
SiemensTyp F
SiemensTyp G, XL
SiemensVS 04G0000...9999
SiemensVS 06G0000...9999
SiemensVS 07G0000...9999
SiemensVS 10000...10999
SiemensVS 32A00...33A99
SiemensVS 32B00...33B99
SiemensVS 32K00...32K99
SiemensVS 42A00...44A99
SiemensVS 42B00...44B99
SiemensVS 50000...59999
SiemensVS 50A00...59A99
SiemensVS 50B00...59B99
SiemensVS 50C00...59C99
SiemensVS 50D00...59D99
SiemensVS 50E00...59E99
SiemensVS 50KA000...59KA999
SiemensVS 60A00...62A99
SiemensVS 63A00
SiemensVS 63A01...63A06
SiemensVS 63A07
SiemensVS 63A08...63A09
SiemensVS 63A10...63A99
SiemensVS 69000...69999
SiemensVS 70000...71999
SiemensVS 70A00...79A99
SiemensVS 70B00...79B99
SiemensVS 70C00...79C99
SiemensVS 70D00...79D99
SiemensVS 90A0000...99A9999
SiemensVZ 51 AFG
SiemensVZ 51 AFG 1
SiemensVZ 52 AFEFD
SiemensVZ 52 AFG 1
SiemensVZ 92 G 34/44
SiemensVZ 92 H 61
SiemensLogo
UFESAAC 5500, 5518
UFESAAT 4211
UFESAAT 4212
UFESAAT 4217
UFESAAT 4218