Отидете на страницата ни за Търсене за да намерите торбичка за вашата прахосмукачка.

Сравнителна таблица между UB торбички от SMS материя и хартиена торба

Сравнителна таблица между UB торбички от
SMS материя и хартиена торба

Видове частици

Размер на частиците

Хванати от SMS материал

Хванати от хартия

Човешки коси

60 - 90 µm

Да

Да

Прах

30 - 65 µm

Да

Да

Фекалии домашен прах

10 - 24 µm

Да

Не

Полени

10 - 30 µm

Да

Не

Плесени

4+ µm

Да

Не

Бактерии

0.3 µm

Да

Не