Трислойна SMS материя:

По-дълъг живот на употреба
Високо ниво на смукателна мощност докато торбата се напълни
По-добра филтрация, която осигурява по-здравословна домашна среда