ЗА НАС

Фирма Тони Фил е компания с утвърден 10 – годишен опит, правоприемник на добре познати на българския пазар фирми, имаща за цел да запознае клиентите ни с новостите и добрите практики в хигиената за дома.

Тони Фил ООД се занимава с производство, разпространение и търговия на торбички за прахосмукачки и вати за аспиратор, аксесоари и накрайници за прахосмукачки, препарати и принадлежности за почистване.

Чрез производството на торбичките за прахосмукачки и серията от препарати VACBAG, ние постигаме цялостно решение в почистването за всяко домакинство.

Компанията ни е първата в страната, която произвежда торбички за прахосмукачки от специална микрофилтърна синтетична материя или нетъкан текстил. Дългогодишният опит на създаделите на компанията, позволи да създадем изцяло нов продукт, който обедини повечето от предлаганите досега хиляди хартиени торбички в 9 модела /от UB1 до UB9/.

Сега вече да намерите своя модел торбичка за прахосмукачка е много по-лесно, по-бързо и по-удобно. Всичко това направихме с цел удобството на всички наши клиенти и партньори, по-лесно не само за потребителите, но и за всички които работят с торбите UB. Торбите с марка VACBAG от микрофилтърна синтетична SMS материя са много по-здрави, в сравнение с хартиената торба, с по-добра филртрация, по-дълъг живот на употреба и изпълват максимално пространството на прахосмукачката.

Чрез създаването на торбичките UB и препаратите с марка VACBAG, направихме продукти, с които вашият дом става едно по-чисто и здравословно място, а Вие постигате това  много по-лесно.

Новите технологии в производството на филтърни материи на които залагаме намериха решение на всички проблеми и така успяхме да отстраним ограниченията на хартиените торби.

  • Големият брой модели е редуциран до нови девет, покриващи 90 % от търсенето
  • Огромните стилажи, за излагане на стоката се превърнаха в малки и добре оформени рекламни контейнери
  • Омразния проблем със скъсването на хартиената торбичка е изцяло премахнат
  • Универсалността и цветовата кодировка помогнаха на всички потребители и партньори по лесно да разпознават и боравят с торбичките
  • Потребителите успяват да използват пълния обем на торбичките за разлика от хартиените
  • И разбира се най-важното, много по-добрите филтриращи свойства, водят до по-чист и здравословен живот.

Производствената база на Тони Фил ООД се намира в град Пловдив. Дружеството има офиси в град Варна, Пловдив и София.

Нашият екип работи, за да даде най-доброто на своите клиенти и партньори.

Може да откриете нашите продукти в повечето големи вериги, както и в магазините за домашни потреби и железарии. За Ваше улеснение сме ги посочили в карта „Партньори”.

С торбичките на Тони Фил ООД с марка VACBAG Вие живеете по-чисто и здравословно, спестявайки пари!

 

Фирма „Тони Фил“ ООД, подписа АДБФП № BG16RFOP002-6.002-0162-C01, по проект „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“, по процедура BG16RFOP002-6.002 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 

Общата цел на проекта е: Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските предприятия за възстановяване от икономическите последици от разпространението на пандемията COVID-19 чрез подобряване на енергийната им ефективност.

Дружеството планира да подобри ефективността си по отношение оползотворяването на енергия, посредством закупуване на енергийно ефективни активи използвани за производството. Прилагането на компресори, помпи, осветителни тела и други, с които да се оптимизира разхода за енергия и да се постигне много по-голяма ефективност по отношение на капацитета и рентабилността е съществено предимство от гледна точна както на произвежданите продукти, така и по отношение на организацията на работа.

Реализацията на проекта ще допринесе за устойчивото възстановяване на икономиката и целите, свързани с климата. Използването на активи, за редуциране консумацията на електрическа енергия и същевременно постигане на по-високи производствени мощности, чрез по-големи обеми и капацитет, което ще допринесе за една Европа: по-екологична, по-дигитална и по-устойчива на кризи.

Общата стойност на проекта е: 283 210.50 лева, от които 141 605.25 лева европейско и 0.00 лева национално съфинансиране.

Продължителност на проекта: 10 месеца

Начало на проекта: 16.09.2022 г.

Край на проекта: 16.07.2023 г.

–––––––––––-––- www.eufunds.bg –––––––––––––-

 Проект BG16RFOP002-6.002-0162-C01 Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 

Фирма „Тони Фил“ ООД, подписа АДБФП № BG16RFOP002-6.002-0162-C02, по проект „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“, по процедура BG16RFOP002-6.002 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Общата цел на проекта е: Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските предприятия за възстановяване от икономическите последици от разпространението на пандемията COVID-19 чрез подобряване на енергийната им ефективност.

Дружеството планира да подобри ефективността си по отношение оползотворяването на енергия, посредством закупуване на енергийно ефективни активи използвани за производството. Прилагането на компресори, помпи, осветителни тела и други, с които да се оптимизира разхода за енергия и да се постигне много по-голяма ефективност по отношение на капацитета и рентабилността е съществено предимство от гледна точна както на произвежданите продукти, така и по отношение на организацията на работа.

Реализацията на проекта ще допринесе за устойчивото възстановяване на икономиката и целите, свързани с климата. Използването на активи, за редуциране консумацията на електрическа енергия и същевременно постигане на по-високи производствени мощности, чрез по-големи обеми и капацитет, което ще допринесе за една Европа: по-екологична, по-дигитална и по-устойчива на кризи.

Общата стойност на проекта е: 186 323.00 лева, от които 93 161.50 лева европейско и 0.00 лева национално съфинансиране.

Продължителност на проекта: 10 месеца

Начало на проекта: 16.09.2022 г.

Край на проекта: 16.09.2023 г.

–––––––––––-––- www.eufunds.bg –––––––––––––-

 Проект BG16RFOP002-6.002-0162-C01 Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.