Επαφές

Κεντρικό γραφείο – πόλη Πλόβντιβ

συν. «Τράκια», πολυκ. 91, εις. Β- ισόγειο
πόλη Πλόβντιβ 4023, Βουλγαρία
Τηλ.: +359 32 621 645, +395 899 987 603
Κινητό τηλέφωνο αποθήκης και εφοδιαστικής αλυσίδας: +359 899 987 613

Γραφείο πόλη Βάρνα

οδός «Πέτκο Τοντορόβ» Νο 53
Τηλ.: +359 52 615 942
Κινητό τηλέφωνο: +359 899 987 615

Γραφείο πόλη Σόφια

συν. «Στρελμπίστε», οδός «Ένος» Νο 19
Κινητό τηλέφωνο: +359 899 987 601